Щастие

Августин Господинов

"Като бeх малък, баща ми имаше Лада. И имах една баба на село, ама тя умре и имаше много желeзо. И след като умре, с тате отидехме с Ладата да вземем железото от село. И взимаме го и се спускаме по един стръмен път и тогава тате ми даде да карам Ладата и така карахме 2 тона желeзо и ладата се развали и после продадохме желeзото, за да вземем нови части за Ладата, която беше здрава преди да вземем желeзото и останаха малко пари от него и отидехме да пием бира."